Workouts (Davy McAleer)

Calendar - Statistics - Workouts
Date Title Details
Jan 12 2010
Night
Week 1 7.03 KM
35:25
Run
Jan 10 2010
Morning
Week 1 11.4 KM
55:53
Run
Apr 12 2009
Morning
12km run - 8.5 kilos 12.0 KM
1:05:00
Run
Apr 05 2009
Morning
10.3km run - 8 kilos 10.3 KM
Run
Apr 01 2009
Morning
5km run - no weight 5.0 KM
20:00
Run
Mar 24 2009
Morning
5km run - no weight 5.0 KM
0:22
Run
Mar 22 2009
Morning
Second Run with weight - 5.5kg 7.24 KM
Run
Mar 16 2009
Morning
First run with weight - 5kg 6.76 KM
Run