Workouts (Ann Palms)

Calendar - Statistics - Workouts
Date Title Details
Mar 28 2009
Morning
YMCA 2.0 mi
20:00
Run
Mar 28 2009
Morning
YMCA Weights
Mar 26 2009
Morning
YMCA 3.0 mi
30:30
Run
Mar 26 2009
Morning
(Untitled) 0.25 mi
Swim
Mar 25 2009
Morning
YMCA 3.0 mi
31:30
Run
Mar 25 2009
Morning
YMCA Weights
Mar 24 2009
Morning
y 3.0 mi
31:30
Run
Mar 24 2009
Morning
YMCA Weights
Mar 17 2009
Afternoon
ymca newman Weights
Mar 14 2009
Morning
newman Y 7.0 mi
30:00
Bike
Mar 14 2009
Morning
ankle update Other
Mar 13 2009
Afternoon
newman Y 2.5 mi
15:00
Bike
Mar 13 2009
Afternoon
newman Y Weights
Mar 11 2009
Morning
ankle pain from mondy run Other
Mar 09 2009
Afternoon
YMCA Weights
Mar 09 2009
Morning
YMCA 3.2 mi
29:37
Run
Mar 09 2009
Morning
YMCA 0.3 mi
10:00
Swim
Mar 08 2009
Morning
YMCA 1.0 mi
30:00
Swim
Mar 07 2009
Morning
YMCA 3.5 mi
28:56
Run
Mar 07 2009
Morning
YMCA Weights
Mar 04 2009
Afternoon
east side y 2.0 mi
22:05
Run
Mar 04 2009
Morning
y Weights
Feb 27 2009
Morning
(Untitled) 1.5 mi
15:35
Run
Feb 27 2009
Morning
(Untitled) 2.0 mi
30:00
Walk
Feb 23 2009
Morning
(Untitled) 1.6 mi
15:17
Run