Workouts (Cassie Dunn)

Calendar - Statistics - Workouts
Date Title Details
Aug 20 2008
Morning
timed run 4.0 mi
29:06
Run
Aug 19 2008
Morning
threshold workout 3.0 mi
22:30
Run
Aug 18 2008
Afternoon
long run 8.5 mi
1:12:00
Run
Aug 17 2008
Morning
hills 1.5 mi
Run
Aug 15 2008
Afternoon
mormal run 5.5 mi
Run
Aug 14 2008
Morning
threshold b 2.2 mi
17:00
Run
Aug 13 2008
Night
timed run 2.0 mi
14:22
Run
Aug 12 2008
Morning
trail run 4.5 mi
40:00
Run
Aug 12 2008
Morning
bike to/from trails 4.0 mi
Bike
Aug 11 2008
Morning
hills 1.5 mi
Run
Aug 10 2008
Morning
run on Northeastern trails 4.0 mi
35:00
Run
Aug 09 2008
Afternoon
trail run 4.5 mi
40:00
Run
Aug 09 2008
Afternoon
bike to/from trails 4.0 mi
Bike
Aug 07 2008
Morning
challenge run 10.0 mi
Run
Aug 06 2008
Afternoon
afternoon workout 3.0 mi
20:00
Run
Aug 06 2008
Morning
morning workout 5.0 mi
40:00
Run
Aug 05 2008
Night
pool workout 1:00:00
Swim
Aug 05 2008
Afternoon
afternoon workout 2.0 mi
20:00
Run
Aug 05 2008
Morning
morning workout 5.0 mi
40:00
Run
Aug 04 2008
Night
pool workout 1:00:00
Swim
Aug 04 2008
Morning
morning workout 5.0 mi
40:00
Run
Aug 04 2008
Morning
afternoon workout 2.0 mi
1:00:00
Run
Aug 03 2008
Afternoon
afternoon workout 2.0 mi
1:00:00
Run
Aug 03 2008
Morning
morning workout 5.0 mi
45:00
Run