Workouts (Nathan Catt)

Calendar - Statistics - Workouts
Date Title Details
Jun 15 2011
Afternoon
downtown bloomington 5.0 mi
33:22
Run
Jun 14 2011
Morning
speed 4.5 mi
Run
Jun 13 2011
Afternoon
around campus 5.0 mi
33:15
Run
Jun 12 2011
Night
around campus 4.0 mi
27:00
Run
Jun 11 2011
Night
(Untitled) 4.5 mi
30:00
Run
Jun 10 2011
Morning
building pace 5.0 mi
Run
Jun 09 2011
Morning
Easy 5.0 mi
Run
Jun 08 2011
Morning
Pacing Austin 4.0 mi
Run
Jun 07 2011
Morning
(Untitled) 4.0 mi
20:00
Run
Jun 06 2011
Morning
Back at it 3.0 mi
20:33
Run
May 27 2011
Morning
Same as yesterday 4.0 mi
27:17
Run
May 26 2011
Morning
first run of the summer 4.0 mi
26:35
Run
May 16 2011
Afternoon
Distance Decathlon Day 1 1.0 mi
Run
May 16 2011
Morning
Morning PT 4.0 mi
Run
Nov 23 2010
Afternoon
Recover/Lift 2.0 mi
14:00
Run
Nov 22 2010
Morning
First Day Back 6.0 mi
40:00
Run
Sep 30 2010
Afternoon
Mental Health Day 8.0 mi
Run
Sep 29 2010
Morning
(Untitled) 8.5 mi
Run
Sep 27 2010
Afternoon
Ouch 4.0 mi
Run
Sep 26 2010
Morning
Easy Tempo 8.0 mi
56:00
Run
Sep 25 2010
Morning
Otterbein Invitational 13.0 mi
1:07:42
Run
Sep 24 2010
Afternoon
Easy Tempo 7.0 mi
50:00
Run
Sep 23 2010
Afternoon
Easy Tempo 11.0 mi
1:15:00
Run
Sep 22 2010
Morning
Hard Tempo 11.0 mi
29:00
Run
Sep 20 2010
Afternoon
Easy Tempo 10.0 mi
1:10:00
Run